لطفا چند لحظه صبر کنید ...

بایگانی‌های مگنت تراپی - کلینیک فیزیوتراپی دکترسلیمانی فر

معرفی مگنت یا میدان مغناطیسی درد همواره به کمین نشسته است و با ورود به افکار ما، احساسات و زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه در تمامی دردها بطور مشترک رخ می دهد به دام افتادن پروتئین های خون است. تجمع پروتئین ها باعث جذب مایع شده (التهاب) و درد ایجاد می شود. انسداد مویرگها به وسیله پروتئین های به دام افتاده باعث تحریک پایانه های عصبی و احساس درد می شود.
k8-1200x800.jpg

معرفی مگنت یا میدان مغناطیسی درد همواره به کمین نشسته است و با ورود به افکار ما، احساسات و زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه در تمامی دردها بطور مشترک رخ می دهد به دام افتادن پروتئین های خون است. تجمع پروتئین ها باعث جذب مایع شده (التهاب) و درد ایجاد می شود. انسداد مویرگها به وسیله پروتئین های به دام افتاده باعث تحریک پایانه های عصبی و احساس درد می شود.


کلیه حقوق این سایت برای دکتر سلیمانی فر محفوظ می باشد